Home Style+ NHỮNG KIỂU TÓC ĐẶC BIỆT PHẢI-CÓ CỦA NỮ THẦN TƯỢNG KPOP

NHỮNG KIỂU TÓC ĐẶC BIỆT PHẢI-CÓ CỦA NỮ THẦN TƯỢNG KPOP

2253

#1. Side braid

#2. Bím tóc Pippi

#3. Nhuộm ombre

#4. Shaved side

#5. Bob

#6. Wavy bob

#7. Tóc dài, dợn sóng

#8. Boy cut

#9. Angled cut

#10. Duỗi thẳng

#11. Braids

#12. Tai Minnie

#13. Mái bằng mỏng

#14. Octopus

#15. Dutch briaded curled pig tails

#16. Palm tree ^^

Comments