Home Style+ NHỮNG KIỂU TÓC ĐẶC BIỆT PHẢI – CÓ CỦA NAM THẦN TƯỢNG...

NHỮNG KIỂU TÓC ĐẶC BIỆT PHẢI – CÓ CỦA NAM THẦN TƯỢNG KPOP

5134

#1. Curtain part lãng tử

#2. Comma hair – tóc dấu phẩy

#3. Parted side curls – tóc uốn một phần

#4. Tóc 6/4

#5. Tóc nhuộm ombre

#6. Shaggy layers

#7. Ramen curls – tóc uốn mì sợi

#8. Pompadour nam tính, quý phái

#9. Faux Hawk năng động

#10. Shaved designs

#11. Under cut cực ngầu

#12. Man-bun / Ponytail – Tóc buộc đuôi ngựa

#13. Tóc dài, duỗi thẳng

#14. Undercut side swept – tóc undercut chải sang một bên

#15. Classic bangs – tóc mái bằng

#16. Bowl cut – tóc “trái dừa”!

Comments