Home Entertainment Vị trí chính thức của từng thành viên Wanna One

Vị trí chính thức của từng thành viên Wanna One

38867

 

Đêm chung kết “Produce 101” mùa thứ hai khép lại với Top 11 gồm những cái tên: Kang Daniel, Park Ji Hoon, Lee Dae Hwi, Kim Jae Hwan, Ong Sung Woo, Park Woo Jin, Lai Guan Lin, Yoon Ji Sung, Hwang Min Hyun, Bae Jin Young, Ha Sung Woon.

Tên chính thức của boygroup này là Wanna One và vị trí cụ thể của từng thành viên trong nhóm đã được công bố.

Kang Daniel : Center, sub- vocal, main dancer, sub- rapper

Park Jihoon : Sub-vocal, lead dancer, sub- rapper

Lee Daehwi : Lead vocal

Kim Jaehwan : Main vocal

Ong Sungwoo : Sub- vocal, main dancer

Park Woojin : Main rapper, lead dancer

Lai Guan Lin : Lead rapper

Yoon Jisung : Sub- vocal

Hwang Minhyun : Lead vocal

Bae Jinyoung : Sub- vocal

Ha Sungwoon : Main Vocal

Comments